Melding

Om de doelgroep optimaal te bereiken is gekozen voor ene vijftal clusters van activiteiten. Dit zijn: 
 
Clustereducatie 
 • Coachingproject
 • Taalcursus
 • Huiswerkbegeleiding
 • Thema-avonden

Clusterjeugdactiviteiten
 • SportenSpel
 • Excursies
 • Clusterontmoeten
 • Ontmoetingsruimte
 • Opdethee
 • Voorleesavonden
 • Filmavonden
 • Naaienborduurlesvoorvrouwen

Clustermaatschappelijkeparticipatie
 • Ramadanfestival
 • Debatten
 • Vrijwilligersbijeenkomsten
 • Bijeenkomstenvoormoeders
 
Clustermaatschappelijkedienstverlening
 • Mantelzorg
 • Ouderenonderling
 • Sociaaljuridischspreekuur
De clusters hebben ieder een clusterhoofd. Onder ieder cluster vallen de relevante projecten. 
De clusterhoofden en projectleiders dragen ideeën aan voor beleidsontwikkeling die vooral worden 
opgedaan bij de "op de thee" projecten. Uiteraard is het bestuur van de stichting eindverantwoordelijk 
voor de gang van zaken.