Melding

Jongeren hebben over het algemeen grote behoefte aan huiswerkbegeleiding. Het zelfstandig maken van huiswerk is jammer genoeg nog voor veel jongeren een knelpunt. Zij hebben daarom behoefte aan professionele en effectieve steun op het gebied van onderwijs naast school.
Stichting Mizaan probeert deze knelpunt samen met de ouders en school weg te werken. Dit probeert Stichting Mizaan waar te maken door het verlenen van huiswerk begeleiding waar het nodig is. Deze begeleiding wordt verleend door personen die bekend zijn met het geven van ondersteuning op het gebied van onderwijs en de daarbij horende onderwerpen zoals het plannen en bijhouden van je planning.

Naast het geven van studiebegeleiding, bevorderd Stichting Mizaan ook de schoolcarrière van haar leerlingen. Dit doet Stichting Mizaan door ‘begeleiders’ in te zetten die toezicht op de leerlingen houdt. Deze begeleiders houden dan diverse zaken van de leerling bij, onder andere: de cijfers, absentie en het te laat komen op school. En natuurlijk de ouders hiervan op de hoogte houden.